Autor: Ramón Dies Fecha: 23 d'abril de 2021 Categoria: Sin categoría

Mesures anti COVID-19 en les nostres AVENTURES

A Amaroq Explorers estem compromesos amb la salut i el benestar de tots, per això hem pres les mesures necessàries per adaptar la nostra metodologia de treball a la necessitat de gestionar el risc de contagi de la COVID-19.

La Secretaria d’Estat de Turisme en coordinació amb el Ministeri de Sanitat ha elaborat les guies d’especificacions per a la reducció de l’contagi pel coronavirus SARS-COV-2. Les guies contenen especificacions de servei, neteja i desinfecció, manteniment i gestió de el risc per als diferents subsectors de el sector turístic. Nosaltres seguim aquests protocols d’actuació que posem a la seva disposició.

https://www.amaroqexplorers.com/wp-content/uploads/2020/05/Turismo_activo_y_ecoturismo.pdf

https://www.amaroqexplorers.com/wp-content/uploads/2020/05/Alojamientos_Rurales.pdf

Com guies pertanyents a la  AEGM (Asociación Española de Guías de Montaña) també seguim el protocol establert per l’associació.

https://www.amaroqexplorers.com/wp-content/uploads/2020/05/AEGM-COVID-19.pdf

A més estarem pendents i actualitzarem els nostres protocols per aconseguir la màxima seguretat i complir amb els més alts estàndards de protecció enfront de virus.

Mesures anti COVID-19:

1.- Pel que fa a la contractació d’activitats i recepció dels nostres clients:

– La contractació de les activitats es realitzarà sempre a través d’internet. Facilitarem, com ja és el nostre costum, tota la informació possible als nostres clients per mail abans de l’inici de l’activitat. Entre la documentació es troba el llistat d’equip i material i les recomanacions anti COVID-19 (veure annexos II i III).

– Informarem al nostre client que no podrà participar de l’activitat si ha tingut algun símptoma compatible amb COVID-19 en els últims 14 dies. Així mateix, el guia cancel·larà l’activitat o serà substituït per un altre company, si aquest pateix algun símptoma en els 14 dies previs a l’activitat.

– Facilitarem la signatura de contractes per mitjans telemàtics. En cas de rebre als clients al nostre Campament Base, l’espai complirà fidelment amb totes les recomanacions de sanitat en matèria de desinfecció, disposant de gels hidroalcohòlics, respectant els aforaments que garanteixin l’espai suficient entre clients, prioritzant aquells participants de la mateixa reserva o família, evitant ajuntar-los amb altres procedents d’una altra reserva.

– Recomanem la NO assistència a les activitats a persones pertanyents a col·lectius de risc (majors de 60 anys, persones amb malalties cardiovasculars, hipertensió arterial no tractada, pulmonars cròniques, diabetis, càncer o immunodepressió i embarassades).

– Aconsellem a les persones que desitgin participar en una activitat que portin les seves pròpies màscares i gel hidroalcohòlic.

2.- Pel que fa a l’organització de les activitats:

Ràtios:

Tractarem de garantir una distància mínima entre clients de 2 metres (Excepte si són d’un mateix nucli familiar). En aquesta situació excepcional intentarem prioritzar la seguretat higienicosanitària, però sempre tenint en comte i valorant les circumstàncies personals de cada grup.

En Amaroq Explorers les ràtios sempre han estat reduïdes, perquè creiem que és un factor que ajuda a aconseguir la màxima qualitat de l’activitat.

Les ràtios que proposa la AEGM (Associació Espanyola de Guies de Muntanya són els següents.

Fase 1 i 2: màxim 6 clients per guia.

Fase 3: màxim 8 clients per guia.

(Aquestes ràtios ja són amb les que treballem habitualment).

Recorreguts:

Com és habitual en ja en nosaltres, evitem els recorreguts molt populars que puguin arribar a estar massificats i tenim sempre en compte la normativa específica per a cada lloc.

– Desplaçaments: Recomanem que els clients de diferent procedència no comparteixin vehicle, ni tampoc el guia amb els clients. (En circumstàncies normals fomentem l’ús compartit de el vehicle sempre que sigui possible)

(Si fos inevitable compartir vehicle, complirem les mesures dictades per les autoritats competents).

2.1 Material d’higiene sanitària anti COVID-19 per als guies:

 • 4 màscares quirúrgiques.
 • 3 parells de guants de làtex o nitril.
 • Pot de gel o esprai desinfectant biodegradable.

Altres materials aconsellats:

 • Ulleres de sol i / o transparents, si és possible, que cobreixin els ulls del tot.
 • Crema de protecció solar individual.
 • Vestimenta amb butxaques que ens permeti portar material de protecció i desinfecció durant l’activitat.
 • Si es van a usar guants d’activitat (guants de muntanya o tècnics), sempre es desinfectaran a la fi de l’activitat.
 • Gorra amb visera.
 • Diverses bosses de plàstic. Per poder gestionar els residus de forma segura i posteriorment poder procedir al seu tractament / dipòsit.

Recordem que la utilització de l’material d’higiene sanitària serà necessària sempre que no es puguin respectar les mesures de distanciament.

2.2.- Material de el client

 • Els clients, en la mesura del possible, portaran el seu propi equip / material que no compartiran amb ningú.
 • El material / equip que proporcionem ho tindrem preparat per a cada client.
 • El material / equip prèviament desinfectat serà lliurat, en un espai obert, o per torns si és en un espai tancat mantenint les distàncies de seguretat i amb els EPI oportuns.

Durem un pot amb una solució hidroalcohòlica per a la neteja de mans en totes les activitats, per a ús dels clients. Encara aconsellem que portin el seu.

3.- Desenvolupament de les activitats

– En la mesura del possible, farem les parades per gestionar i evitar riscos innecessaris.

– El punt de trobada amb els nostres clients ho farem, preferiblement, en el punt d’inici de l’activitat o de l’trajecte a peu.

– Sempre que sigui possible, rebrem als participants en un lloc obert. No serà necessari l’ús de mascareta i guants mentre complim amb les mesures de distanciament pertinents.

– Mantindrem la distància entre els participants i el guia pel que fa a ells.

– En la salutació, molt al nostre pesar, evitarem el contacte físic.

– A l’explicació habitual sobre l’activitat a realitzar, afegirem les indicacions específiques sobre les mesures a adoptar durant l’activitat per evitar el risc de contagi per aconseguir la seva comprensió i col·laboració.

– Abans de l’inici de l’activitat, si algun client presenta símptomes lleus (tos, refredat), lamentablement no podrà participar en l’activitat. L’exposició perllongada a petites dosis infectives pot augmentar la probabilitat de contagi. Igualment convidarem els clients a rentar-se les mans amb aigua i sabó o gel desinfectant i utilitzar-lo abans de qualsevol altra operació.

– El repartiment de material individual (i col·lectiu en el seu cas), ho farem en un espai obert i repartint a cada persona per separat per evitar que el mateix element sigui manipulat per diverses persones. En el cas que un material cedit hagi de canviar-se per algun defecte o per talla errònia es dipositarà en una bossa de plàstic i se li proporcionarà un de nou.

– Farem servir guants i mascareta per preparar i distribuir aquest material i separar els clients entre si perquè se’l posin i es preparin per a l’activitat.

– Rentat de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica després de manipular material comú, o haver ajudat a un client.

– Desinfectar freqüentment els objectes d’ús personal (telèfons mòbils, ulleres, etc.) amb aigua i sabó o amb solució hidroalcohòlica.

En general, es recomana l’ús de les màscares:

 • En refugi o espais tancats.
 • En el briefing d’inici i comiat, si no es pot mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
 • Durant els descansos, si no es pot mantenir la distància de seguretat.
 • En situacions de contacte proper per evitar perills de muntanya.

Quan s’estigui en moviment:

 • Guardarem la distància interpersonal de 2 a 4 m.
 • Limitarem les converses mentre s’estigui en moviment.
 • Fomentarem l’ús d’ulleres de sol o transparents.
 • Controlarem el ritme i la velocitat de progressió i avisarem a el grup amb antelació a l’hora de fer parades per evitar aglomeracions.
 • Respectarem distància interpersonal durant l’encreuament amb altres grups, si es donés el cas.
 • Mantindrem el nivell d’esforç i evitarem canvis de ritme.
 • Ens lavarmos les mans després de fer ús d’elements artificials com cables, baranes, etc.
 • En ziga-zagues i zones empinades, evitarem aturar-nos just a sobre o sota una altra / es persona.
 • Amb vent fort farem servir mascareta.
 • Si cal ajudar en algun pas tècnic, ens posarem guants i màscara.

Durant les parades:

 • Guardarem la distància de seguretat interpersonal, mínim 2 m.
 • Ens posarem les mascaretes per parlar amb seguretat quan sigui necessari reduir la distància o faci vent.
 • Evitarem comunicar en veu molt alta, tossint o esternudant.

No intercanviarem material, menjar, beguda, crema solar, crema de llavis, etc.

4.- A l’acabar l’activitat

– Tornarem a utilitzar un espai obert ampli per treure’ns l’equip, separats uns dels altres.

– Dipositarem tots els equips individuals i col·lectius en bosses

– Desinfectarem el material d’higiene sanitària no sol ús abans i després de l’activitat.

– rebutjarem tot el material d’higiene sanitària no reutilitzable d’acord a les instruccions de fabricant.

– Rentarem i desinfectarem la roba utilitzada durant l’activitat. Serem especialment curosos amb gorres i calces per al coll o similar causa de la proximitat a la nostra cara.

– Desinfectarem correctament tot el material tècnic. Les autoritats sanitàries recomanen productes com OX-Virin per a això. Segons el seu fabricant no danya els materials tèxtils, o d’un altre tipus, sobre els quals s’apliqui. Aquesta informació no està corroborada pels fabricants de material de muntanya.

– Nosaltres els guies tenim la responsabilitat de fer un seguiment personal de la nostra salut.

5.- Quadre de materials

* El període de quarantena de 72 h. només és necessari quan es renti amb aigua i sabó. Si s’utilitzen els desinfectants indicats, no és necessària quarantena.Finalment, no hem d’oblidar que davant el COVID-19 tots tenim la responsabilitat social d’evitar qualsevol contagi i agraïm als nostres clients l’esforç i atenció que suposa el ser diligent i dur a terme aquestes mesures, que esperem siguin una cosa temporal.

A tots i totes,

moltes gràcies per la vostra col·laboració.